مدارک لازم جهت عضويت حقيقی در انجمن نیوماتیک و هیدرولیک صنعتی ايران :

برگه‌ی تکميل شده‌ی درخواست عضويت اعضای حقيقی
کپی آخرين مدرک تحصيلی و برای دانشجويان کپی کارت دانشجويی
دوقطعه عکس جديد
واريز مبلغ 550000 ريال (جهت دانشجویان) و 1000000 ریال (جهت فارغ التحصیلان) به شماره حساب 680083800 بانک تجارت شعبه بزرگمهر اصفهان کد بانک 6800 به نام انجمن نیوماتیک و هیدرولیک صنعتی ایران که به صورت آنلاین از طریق درگاه اینترنتی بانک تجارت قابل پرداخت می باشد